Ως βασική αρχή της φιλοσοφίας μας, είναι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας προς τους πελάτες να χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα.

H εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας ΕΝ ISO 9002, εξασφαλίζει τον έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής μέχρι τον δειγματοληπτικό έλεγχο προϊόντων.
Η ποιοτική και όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών, ολοκληρώνεται με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service), καθώς η Doumplaplast είναι σε θέση να προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη και τεχνικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.