Η Doumplaplast ιδρύθηκε το 1962 και αρχικά ασχολήθηκε αποκλειστικά με την παραγωγή ελαστικών προϊόντων. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 επέκτεινε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πλαστικών προϊόντων και καλουπιών καθώς και στην παραγωγή της πρώτης ύλης PVC ενώ τη δεκαετία του 1990 ασχολήθηκε και με την κατασκευή πλαστικών και ελαστικών προφίλ του μέτρου (extruder).
Από τότε έως σήμερα χρησιμοποιώντας μηχανές τύπου injection & extruder τελευταίας τεχνολογίας και μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό, έχει αναπτύξει πάνω από 2000 προϊόντα και έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους.